Неучебни дни през месец февруари

Кметът на Община Пловдив обяви 7, 8 и 9 февруари за неучебни дни, поради динамичната картина на заболеваемостта и необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем на остри респираторни заболявания.