Признание за Ученически съвет на ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив от Български червен кръст

През учебната 2021/2022 година ученическият съвет на Основно училище „Екзарх Антим I“ – град Пловдив, получи сертификат от Българския Червен Кръст за подкрепата, която оказа на засегнатите от военните действия в Украйна.

През настоящата 2022/2023 година, със събраните средства от благотворителния мартенски базар на обща стойност 698,67 (шестстотин деветдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки), ученическият съвет подкрепи пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия, за което отново получи сертификат от Българския Червен Кръст.

Scroll to Top