„Пишем красиво ръкописно“

През месец януари 2021 г. учениците от начален етап се включиха в инициатива за отбелязване на 23 януари – Денят на ръкописното писане като част от работите на учениците бяха събрани електронна книга.

Най-малките ученици – първокласниците се включиха с различни дейности: І а клас -„Пиша буквите красиво“, І б клас -„Аз пиша ръкописно“ и І в клас – „Пишат красиво буквите“.
Учениците от втори клас с радост се включиха в инициативата с красиво и четливо изписване на „Песен за приятелстото“ от Златина Билярска.
Редактиране на художествен текст и красиво ръкописно писане бяха предизвикателствата пред третокласниците по време на самоподготвките в групите за целодневна организация на учебния ден.
Четвъртокласниците направиха препис на различни произведения на български автори

Най-добрите ученици от всички паралелки бяха отличени с грамоти от своите преподаватели.

Част от работите споделихме в електронна книжка:

https://read.bookcreator.com/Y0V6hiAiZEXQ0MVtbE6gtLUodap2/qEfKTnuaT8CLr7-p686ipw