Общински кръг на олимпиада по математика

Уважаеми родители, скъпи ученици, съгласно Правилата и регламента на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и състезанията и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника на РУО Пловдив, общинският кръг се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.

За учениците от IV, V, VI и VII клас, обучаващи се в ОУ “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2022 г. с начален час – 9,30 ч. Учениците следва да се явят в сградата на училището най-късно до 9,00 ч., за да заемат местата си в залите и да им бъде праведен инструктаж. При желание за участие учениците следва да информират учителите по математика в съответната паралелка до 18.11.2022 г., както и да предоставят попълнена Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание.

Бланка на декларацията можете да намерите ТУК.
Бланка на декларация учениците могат да получат на хартиен носител и от учителите по математика.

Scroll to Top