Кампания „Капачки за бъдеще“

За поредна година традицията за участие на ученици, родители , учители и служители в училище „Екзарх Антим1“ в кампанията „Капачки за бъдеще“  бе продължена. Връчената ни грамота, изразяваща  признателността на организаторите  за дарените капачки, представя  за пореден път , че цялата училищна общност е обединена от идеята за опазването на околната среда. Въпреки обучението от разстояние в електронна среда кампанията не бе прекъсната.

 Изказваме искрените си благодарности  на сем. Терзиеви ( родители на Мартин Терзиев  от 5б клас), които отделиха от свободното си време в почивния ден и транспортираха капачките до събирателния пункт.