Кампания „Предай лист – спаси дърво“

За шеста поредна година ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив провежда кампанията „Предай лист – спаси дърво“.

Кампанията име две основни цели – първата е образователна: учениците да осъзнаят значимостта на разделното събиране за запазване на ресурсите и защитата на дивата природа, както и да придобият ясна представа, че рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане.

Втората цел е свързана с добротворството, което се учи. То е най-силното и истинско доказателство за наличие на хуманизъм и богатата душевност у хората. Добротворството е социална дейност, която развива в човека милосърдие, щедрост, великодушие, състрадание, грижа.

Кампанията ще се реализира в периода от 19.04.2021 до 23.04.2021 г. Събраната и донесена хартия се складира във всяка класна стая. Всеки ученик или родител, имайки желание да
се включи в кампанията, може да предаде хартията в училище в периода от 19.04.2021 до 23.04.2021 г. във времето от 7.30 до 8.30 часа на входа на училището от страната на ул. „Захари Стоянов“.
Препоръчваме хартията да е претеглена предварително и да е упоменато на нея точното количество, както и име, фамилия на ученика и от коя паралелка е.

Събраната хартия ще бъде предадена, а получените средства ще бъдат използвани за закупуване на материали за декориране на оставащите в училище саксии с цветя, която дейност е част от стартирали проект , „Обичам моето училище“ – с тема Планетата Земя e мой дом – навсякъде по всяко време!“, финансиран от LightSource Charity.

Екипът на училището предварително благодари на всички малки и големи за усилията и подкрепата!

Да създадем уютна и хармонична учебна среда в училище ЗАЕДНО!