Монтесори професионалната общност в училище се допълва

Трима учители от училище получиха своите свидетелства за професионална квалификация „Монтесори класната стая – основни дейности, подходи и практики в ученическа възраст 1 – 4 клас“ след успешно преминато обучение през 2020 г.
Марина Ангелова, Славка Генова и Мария Хаджиева са учителите, допълнили професионалната Монтесори общност в училище и повярвали на ценностите на Монтесори. Според доц. Събева „подходът на Монтесори е ненатрапчив –  хуманно-личностен, насочен към детето. Съчетавайки свобода и дисциплина, Монтесори постига дисциплина в свободата“. Добре подредената и организирана класна стая с различни образователни материали и педагогически практики предоставя възможност на учениците да учат чрез преживяване, правене, изследване и експериментиране. А именно тези методи са в основата на придобиването на ключови компетентности и преносими умения на 21 век.