Годишна награда на РУО–Пловдив

Годишната награда на РУО – Пловдив за учебната 2019/2020 г. по решение на РУО – Пловдив и социалните партньори се връчва на
  • учителите от област Пловдив, които сътвориха истинско технологично чудо с умовете и сърцата си;
  • директорите на образователните институции в област Пловдив, които на всички равнища съдействаха процесът да протече без сътресение и в изпълнение на всички текущи задачи
 Почетната грамота за всички педагогически специалисти и директори на училища от град Пловдив и областта.