Поздравителен адрес на директора на ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив към учениците, родителите и педагогическите специалисти от ОУ „Екзарх Антим І“ по повод 24 май