Отчети

Отчет за изразходените средства 2013 година

Отчет за изразходените средства 2014 година

Отчет за изразходените средства ІV-то тримесичие 2015 г.

Отчет за изразходените средства І-во тримесичие 2016 г.

Отчет за изразходените средства ІІ-ро тримесичие 2016 г.

Отчет за изразходените средства ІIІ-то тримесичие 2016 г.

Отчет за изразходените средства IV-то тримесечие 2016 г.

Отчет за изразходените средства І-во тримесичие 2017 г.

Отчет за изразходените средства II-ро тримесичие 2017 г.

Отчет за изразходените средства III-то тримесичие 2017 г.

Отчет за изразходените средства IV-то тримесичие 2017 г.

Отчет за изразходените средства – 01/2018 г.

Отчет за изразходените средства – 02/2018 г.

Отчет за изразходените средства – 03/2018 г.

Отчет за изразходените средства І-во тримесичие 2018 г.

Отчет за изразходените средства – 04/2018 г.

Отчет за изразходените средства – 05/2018 г.

Отчет за изразходените средства ІI-ро тримесичие 2018 г.

Отчет за изразходените средства – 08/2018 г.

Отчет за изразходените средства – 09/2018 г.

Отчет за изразходените средства III-то тримесечие 2018 г.

Отчет за изразходените средства – 10/2018 г.

Отчет за изразходените средства – 11/2018 г.

Отчет за изразходените средства – 12/2018 г.

Отчет за изразходените средства IV-то тримесечие 2018 г.

Отчет за изразходените средства І-во тримесичие 2019 г.

Отчет за изразходените средства ІI-ро тримесичие 2019 г.

Отчет за изразходените средства ІII-то тримесичие 2019 г.

Отчет за изразходените средства ІV-то тримесичие 2019 г.