Световeн ден за борба срещу СПИН

На 01.12.2016 г. в училището беше отбелязан Световнияbtchk ден за борба срещу СПИН. Представител на БМЧК върза лентички на ученици от VІ и VІІ клас, раздаде брошури. Беше проведен  разговор с учениците по темата. Всички проявиха солидарност към хората, живеещи със СПИН  и съпричастност в борбата срещу болестта.

Scroll to Top