СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ   I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019г.

С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – АНА ВЪЛЧЕВА

Номер по ред Входящ номер Група за целодневна организация на учебния ден
1. УР – 13 – 1567 ДА
2. УР – 13 – 1596 ДА
3.                              УР- 13 – 1696 ДА
4. УР – 13 – 1858 ДА
5. УР – 13 – 1557 ДА
6. УР – 13 – 1565 ДА
7. УР – 13 – 1603 ДА
8. УР – 13 – 1714 НЕ
9. УР – 13 – 1549 ДА
10. УР – 13 – 1514 ДА
11. УР – 13 – 1506 НЕ
12. УР – 13 – 1574 ДА
13. УР – 13 – 1513 ДА
14. УР – 13 – 1490 ДА
15. УР – 13 – 1613 ДА
16. УР – 13 – 1602 ДА
17. УР – 13 – 1552 ДА
18. УР – 13 – 1550 ДА
19. УР – 13 – 1578 ДА
20. УР – 13 – 2047 Не е посочено

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ   I Б  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019г.

С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – АНТОНИНА ХРИСТОВА

Номер по ред Входящ номер Група за целодневна организация на учебния ден
1. УР – 13 – 1797 Не е посочено
2. УР – 13 – 1537 ДА
3.                              УР – 13 – 1548 ДА
4. УР – 13 – 1531 ДА
5. УР – 13 – 1595 ДА
6. УР – 13 – 1581 ДА
7. УР – 13 – 1502 ДА
8. УР – 13 – 1707              Не е посочено
9. УР – 13 – 1547 ДА
10. УР – 13 – 1605 ДА
11. УР – 13 – 1591 ДА
12. УР – 13 – 1485 Не е посочено
13. УР – 13 – 1609 ДА
14. УР – 13 – 1516 ДА
15. УР – 13 – 1534 НЕ
16. УР – 13 – 1532 ДА
17. УР – 13 – 1570 ДА
18. УР – 13 – 1551 ДА
19. УР – 13 – 1559 ДА

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ   I В  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019г.

С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – НИНА КАРАИВАНОВА

Номер по ред Входящ номер Група за целодневна организация на учебния ден
1. УР – 13 – 1478 ДА
2. УР – 13 – 1507 ДА
3. УР – 13 – 1477 ДА
4. УР – 13 – 1535 ДА
5. УР – 13 – 1795 Не е посочено
6. УР – 13 – 1576 Не е посочено
7. УР – 13 – 1598 ДА
8. УР – 13 – 1505 ДА
9. УР – 13 – 1566 ДА
10. УР – 13 – 1600 ДА
11. УР – 13 – 1500 ДА
12. УР – 13 – 1587 Не е посочено
13. УР – 13 – 1597 ДА
14. УР – 13 – 1503 ДА
15. УР – 13 – 1538 НЕ
16. УР – 13 – 1530 ДА
17. УР – 13 – 1533 НЕ
18. УР – 13 – 1529 ДА
19. УР – 13 – 1488 ДА