Седмица на доброволчеството

За кого е ценно доброволчеството?

За учениците от групите за целодневна организация на учебния ден на IIа, IIб,  IIIа, и IIIб клас учебната година започна със седмица посветена на доброволчеството. Темата беше провокирана от случилото се бедствие в селата в Карловско, както и от националната кампания проведена на 17 септември „Да изчистим България заедно“. 

Учениците споделиха своя опит като рисуваха моменти, в които са били доброволци или биха искали да бъдат. Обсъждаха и дискутираха въпроси свързани с това, какво ни кара да помагаме, защо го правим и как се чувстваме като подаваме ръка.

Специални гости във вторите класове бяха Михаил Стефанов, баща на Лора Стефанов от II а клас и Гергана Сакарски, доброволец към Фондация „Училището на живота“. Те разказаха за своя опит като доброволци в различни кампании и инициативи провеждани у нас. Учениците задаваха много въпроси и с интерес слушаха отговорите им. Учителите в групите им благодарят за гостуването и отзивчивостта.

Учениците от III а клас поеха инициативата да почистят дворното място на училището, а III б клас, подкрепени от своите родители, събраха дрехи и ученически пособия за деца в неравностойно положение. Всички с ентусиазъм участваха в дейностите и срещите посветени на развиване на гражданското самосъзнание и емпатията у децата.

Scroll to Top