Родителска среща с родителите на деца от ППГ и ученици от I до VII клас

funnyteacher

На 13 декември 2016 г. от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на децата от полудневна подготвителна група и учениците от I до VII клас.

 

Срещата ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Правила, срокове, отговорности и документи по отношение на отсъствията от учебни часове.

  2. Резултати от текущо оценяване на учениците.

  3. Организационни въпроси.

Презентациите от проведената родителска среща можете да разгледате тук:

ППГ – (PDF)   1-4 клас – (PDF)   5-7 клас – (PDF)

Scroll to Top