ПРОЕКТ „АЗ ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

Училище „Екзарх Антим I е одобрено по  проект „АЗ ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ на благотворителна организация „ЛАЙТСОРС“. За нас като екип цел с първостепенно значение е учениците ни да се обучават в естетическа среда, подчинена на единна идея.

Работейки по проекта пред нас се отваря възможността да формираме нагласата за красиво и хармонично на учениците, да развием творческия им потенциал, да ги подкрепим във формирането на отговорно отношение към заобикалящата ги среда и действителност. Ще имаме възможността да създадем индивидуален интериорен проект на цялото училище – класни стаи, коридори и фоайета.

Нашата цел е училищната среда да има своя идентичност и уникалност, която да се откроява по ненатрапчив начин, повишавайки мотивацията за учене и удволетвореността на децата.

Пожелаваме си на добър час…