Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

публикуваме на вашето внимание График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, утвърден от кмета на Община Пловдив.