Общоучилищни ценности и правила

Представителите на ученическия съвет на ОУ „Екзарх Антим I“ се събраха, обсъдиха правилата за поведение и избраха единни общоучилищни ценности и правила: