Национална програма „Отново заедно“ – 2022 г.

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП „Отново заедно“ – 2022 г. Определи броят на групите: 2 сборни групи за ученици в начален етап – 2 и 3 клас и 2 сборни групи за ученици в прогимназиален етап – 5 и 6 клас. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Национална програма “Отново заедно”, МОН, 2022 година са Айлин Халибряв, Росица Чолакова – Каменова и Мария Семерджиян и Кристиан Моллов. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 03 октомври 2022 г. – 08 октомври 2022 г. – к.к. Пампорово.
Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2022 г., МОН въз основа на критерии избрани с Решение № 8 по т. 14, взето на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 11/08 юли 2022 г. за определяне на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма “Отново заедно”, МОН, 2022 година

Критериите са описани в заявлението. Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни заявлението и да приложи документи, където е необходимо.

Попълнените заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ и съпътстващите документи ще се приемат в канцеларията на училището от 25.07.2022 г. до 10.08.2022 г. Същите могат да бъдат изпратени (попълнени, подписани и сканирани) в едно електронно писмо на служебната електронна поща на училището: school@ekzarhantim1.com

Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 36 деца за одобрение от педагогическия съвет.

Заявление за участие в дейност по НП “Отново заедно”, 2022 г.

Критерии за определяне на ученици за участие по НП „Отново заедно“, 2022 г.

Scroll to Top