Мисия „Космонавт“ по програма „Дизайн шампиони“

През месец ноември учениците в групите за целодневна организация на учебния ден изпълняват мисия „Космонавт“.

Някои от тях вече успешно приключиха своето приключение като ГЦОУД ІІ в клас, а други все още работят и се забавляват с разнообразните задачи, които мисията предлага за реализиране.

Периодът на провеждане при всяка една мисия е 5 учебни дни и обхващаше времето от 14.11. до 18.11.2022 година.

Мисията протече в три основни етапи.

Първият етап беше „Опознавам“ (3 дни – от понеделник до сряда) учениците опознаха работата на космонавта и проследиха подготовката им, мисиите, които изпълняват и облеклото, което използват.Научиха повече за видни космонавти и видовете космически апарати.Анализираха подробно Слънчевата система и спецификите на нейните планети.

Втопи етап „Избирам“ (1 ден – четвъртък) учениците избраха дестинация за мисията си и се разделиха по екипи.Екипажите измислиха свой план на мисията и създадоха скица на ракетата си.

Трети етап „Създавам“ (1 ден – петък)екипите направиха своите ракети и ги представиха пред останалите заедно с космическата си мисия.

През цялата мисия учениците бяха ентусиазирани и имаха разнородни идеи .

Мисията им хареса и те показаха креативност и творчество.

Попълваха своите дневници ежедневно,изработиха аксесоар на космонавта,включиха се също в игрите,които бяха замислени в мисията и т.н..

В края на мисията получиха сертификати за успешно приключена мисия.

Следващата мисия ще бъде Мисия: „Откривател“.

Периодът на провеждане ще бъде в рамките на 5 учебни дни през месец януари 2023 година.

Scroll to Top