Ден на ученическото самоуправление

На 4 май 2010 г. се проведе традиционният Ден на ученическото самоуправление. Ученици заеха местата на своите преподаватели и проведоха учебните часове.

 Директор за един ден беше ученикът от VII   а клас Светлозар Георгиев, а помощник – директор – Божидара Шишкова, също от VII  а клас.

Те се представиха като истински професионалисти в областите, които бяха избрали, вложиха завиден ентусиазъм, старание и умение.

Scroll to Top