Отчет за изпълнение на бюджет 2015 г. (PDF)

Бюджет за 2016 г. (PDF)

Scroll to Top