Програма

Програма за дейността на сдружение с общественополезна дейност

„Училищно настоятелство Антим Първи“ през 2014 – 2018 година (PDF)

Съветът на „Училищно настоятелство „Антим І“ – Пловдив, свиква общо събрание на 24.03.2016 г. в 18 ч. в Пловдив, при следния дневен ред (PDF)

 

Scroll to Top