Ученическо творчество

Дигитални продукти, създадени от учениците на училище „Екзарх Антим I“ по време на дистанционното обучение.

Проекти на ученици ог ГЦОУД 1-3, ръководител: Марина Ангелова

Рисунки на ученици от ГЦОУД 1-3, учител Марина Ангелова

Проектно базирано обучение „Вкусни шедьоври“ на ученици от ГЦОУД 1-3

Проекти на ученици от II клас на тема „Ден на Земята“

Рисунки на учениците от 2а клас на тема „Денят на Земята“

„Пъстър Великден“   „Ден на Земята“ – IIа клас. 

Маски от рециклирани материали – 2б

Проекти на 5а клас

Проекти на 5б клас

Проекти на 5в клас

„Обичам да творя“ – рисунки на децата в пета група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД-5) през 2019/2020 г. събрани в презентация.

„Моят Великден“ – (ГЦОУД-5)

Индивидуални проекти на тема „Здравословно хранене“ на Мерием Арда и Грейс-Маргарет Стоева

Проекти на 6а клас

Проекти на 6б клас

Сайт на Вера Георгиева от 6б клас

Проекти на 6в клас

Проекти на 7-ми клас:

Смарт Арт йерархична диаграма

Развитие на пеперудите – Елиа Солакова

Обществена пирамида в Древен Рим

Българско Възраждане

Сложна триделна форма

(използван е инструментът SmartArt и за цялостно визуализиране на информацията, е необходимо презентациите да се отворят с Microsoft Power Point)


Училищен вестник „ШАРЕНИ ПИСАНИЦИ“ ,

издава СИП „Детска редакция“ /сборна група – VІ и VІІ клас/,

преподавател: Мария Пилафова

Брой 1 – 2012Брой 1 – 2013 1 частБрой 1 – 2013 2 частБРОЙ 1- 2013 г МП.

Червената шапчица – автор 2 Б класен ръководител М. Мишева

Primeren proekt za 7 klas

Успешно представяне на националния есенен турнир по ИТ – „Джон Атанасов“ – гр. София