Документи БДП

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА


ПЕРИОДИЧЕН  ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I”

Извънреден инструктаж по БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учениците в ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I” в случайна настъпи ПТП/злополуки с участието на ученици в   ОУ“ЕКЗАРХ АНТИМ I”, ГР. ПЛОВДИВ


Дните за безопасността на пътя с мото „Остани жив! Пази живота!“ 16 септември 2020 г.  – Ден без загинали на пътя.

Информация

„На пътя с чувство за отговорност“ – презентация

Дни на безопасността напътя – „Моето обещание“


Уважаеми ученици и родители,

моля да се запознаете с материалите подготвени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, свързани с безопасното поведение на пътя:


Извънреден инструктаж по Безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция

Scroll to Top