Дневен режим

Информация за организацията на учебния ден (PDF)

Дейности
Времева рамка
Сутрешен прием (ДФПВ)
7,30 – 8,15 часа
Утринна гимнастика (ДФПВ)
8,15 – 8,35 часа
Основна форма на педагогическо взаимодействие
8,45 – 9,15 часа
Сутрешна закуска (ДФПВ)
9,25 – 9,55 часа
Основна форма на педагогическо взаимодействие
10,05 – 10,35 часа
Основна форма на педагогическо взаимодействие
10,45 – 11,15 часа
Основна форма на педагогическо взаимодействие
11,25 – 11,55 часа
Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие
12,05 – 12,35 часа
Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие (дейности по избор на детето)
12,45 – 13,15 часа
Изпращане на децата (ДФПВ)
13,15 – 13,30 часа