ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Във връзка със зачестилите запитвания за записване на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година Ви предоставяме следната информация:

 

  • Ученици, които към момента се обучават в IV клас през учебната 2019/2020 година в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, не подават заявления за записване. Всички наши четвъртокласници, които желаят да продължат обучението си в V клас за учебната 2020/2021 година в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, преминават в V клас. Допуска се преместване от паралелка в паралелка при наличие на свободни места.
  • Ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2019/2020 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2020/2021 година в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив подават заявление за записване.
  • Учебните предмети от разширената подготовка в избираемите учебни часове се определя в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, като за тази цел всяка учебна година училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети чрез попълване на заявления. Седмичният брой на часовете е 2,5 часа.
  • При одобряване на заявлението на ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив като иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, за разширяване обхвата на съществуваща иновация, се предвижда паралелката в V а клас с брой на местата в нея 26, да бъде иновативна паралелка с организационен модел на обучение, който е революционен и изключително новаторски: модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” (всеки ученик със собствено устройство, обучение чрез технологии и виртуална класна стая). За целта учениците, които ще бъдат включени в тази паралелка, следва да имат опит в учене в дигитална среда; опит в работата с устройство Chromebook; опит в работата с различни приложения на G Suite for Education. Успоредно с това родителите следва да декларират съгласието си с плана за изпълнение на иновацията и да сключат споразумение с училището.

 

Подробна информация за броя на паралелките и местата в тях, изучаването на чужди езици, организацията на учебни ден, заниманията по интереси и документите, можете да намерите ТУК.