Връчване на награда „Антимовец“ на ученици през учебната 2019/2020 г.

Ежегодно ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив връчва награда „Антимовец“, по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, удостояваща с признание ученик или ученици, класирани на финален/заключителен етап/кръг в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта с присъдено/ни призови места през последните две учебни години; системно участващи (минимум три пъти) в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта през последните две години; както и ученици с прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.

Тази учебна година номинирани за наградата „Антимовец“ бяха Иван Асенов Христев, Димитър Димитров Вълчев и Цветина Боянова Йорданова.

Комисия, определена със заповед на директора извърши класиране на номинираните ученици, което предложи за разглеждане на Педагогически съвет, проведен на 19 май 2020 г. С единодушно решение педагогическият съвет при ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив реши през учебната година носители на наградата „Антимовец“ да бъдат и тримата номинирани ученици.

Списък с учениците, които се удостояват с награда „Антимовец“ за учебната 2019/2020 г.

Иван Асенов Христев – VІІ в клас

Димитър Димитров Вълчев – VІІ а клас

Цветина Боянова Йорданова – VІІ а клас

 

Церемонията по връчване на наградата – статуетка и грамота ще се състои на 02 юли 2020 г. – по време на връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от VІІ клас.

Подробности, свързани с организацията, ще бъдат допълнително оповестени.