Включване в Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта”

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Проектното предложение на ОУ “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив  по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта” е включено в “Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 1 Изкуства” и в “Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – модул 2 Спорт” на Министерство на образованието и науката. 

Въз основа на проектното предложение в училището се предвижда да се сформират следните групи:

Модул 1 “Изкуства”

  • Приятели на китарата – направление “Инструментални групи/оркестри за изпълнение”, категория “Класическа музика” – I възрастова група – I – IV клас – 6 –  8  участници – ръководител –  Живко Каратабанов – външен специалист;
  • направление “Театрално изкуство”, категория “Театрално изкуство” – I възрастова група – I – IV клас, минимум 8 участници, с ръководители – Васил Николов Караманлиев – актьор, външен специалист и Людмила Маринова Иванова – учител от училището;

Модул 2 “Спорт”

  • Вид спорт “Баскетбол”, възрастова група – V – VII клас; минимум 10 ученици и максимум 15 ученици; с ръководител Елена Петрова – външен специалист.

Ръководителите на групите са утвърдени имена в областта на изкуствата и спорта. Графици на заниманията на групите ще бъдат допълнително публикувани и ще бъдат съобразени с организацията на учебния ден.

Заявления за включване в групите ще се приемат до 28 септември 2022 г. вкл. от класните ръководители на учениците.

Scroll to Top