Съвет на настоятелството

Светослав Бечев – председател

Гинка Колева – протоколчик

Катя Василева – касиер-счетоводител

Емилия Табакова

Мина Марчева

Дора Родова

Стефана Аролска-Христева