Ученици от втори клас доказаха своята функционална грамотност в Национално състезание по български език и литература

За пета поредна учебна учениците от начален етап в нашето училище се включиха в национално състезание по български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие” с подкрепата на Синдикат на българските учители.
Уменията за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача и функционална грамотност наредиха част от нашите второкласници на призови места сред повече от 800 участника във II кръг на националното състезание, а именно:

Георги Ивайлов Арнаудов – II място

Мартин Петров Мотов – II място

София Михайлова Михова – III място

Постигнатите резултати и спечелените награди са повод за гордост за техния учител – Нина Караиванова, която умело ги мотивира и въвлича да участват в различни състезания, конкурси, граждански и други инициативи.
Спечелените награди са знак за партньорството и сътрудничеството със заинтересованите страни както и чувството за удовлетворение от постигнатите успехи у родителите на нашите ученици.
Екипът на училището е убеден, че учениците от начален етап и за в бъдеще ще даряват своите учители и родители с достойни постижения!