Участие в научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас

От 25.08.2021 г.  до 28.08.2021 г.,  гр.Бургас се проведе XII научно практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ с участието на представители от нашето училище-г-жа Любомира Христова и г-жа Мария Пилафова. На форума са разглеждани теми, свързани с развитието на информационното общество и технологичната революция, както и създаване на виртуални училища, „училище в облака“, обучението по метода Монтесори, модела 1:1.

От представените специфични модели на училищната организация става ясно, че за училищната общност на ОУ „ Екзарх Антим I”,гр. Пловдив не са непознати нито облачните технологии и платформи, нито иновативните модели в обучението. Макар и малко нашето училище от учебната 2018-2019 г. работи по метода Монтесори, а модела 1:1 прилагаме както в начален така и в прогимназиален етап на обучение. През годините успешно бяха поетапно въвеждани интердисциплинарни учебни предмети – английски език, история и цивилизации, география и икономика, информационни технологии в иновативни предмети с интегрирано учебно съдържание – ГИТ и ГАИТ.

През учебната 2021/2022 година всички паралелки от втори, трети, четвърти, пети и шести клас ще изучават в разширена подготовка нов учебен предмет – “Научна палитра” с интегриране на учебно съдържание по математика, география и икономика, история и цивилизации, човекът и природата, човекът и обществото, околен свят. Училището ни е включено в списъка с иновативни училища на Министерство на образованието и науката с две иновации:

  • обучение по метода Монтесори в начален етап на основното образование;
  • обучение по модела 1:1 в прогимназиален етап на основното образование.

Удволетворени сме, че успяхме да „сверим часовниците си“ и се уверихме в актуалността на работата си, обхващайки цялостната дейност и технологичните новостите в образованието, които от своя страна се изразяват в повишаване качеството на обучението.  

Scroll to Top