Участие по Национална програма ,,Иновации в действие“

На 31.10.2019 г. група ученици от III и VI клас на ОУ ,,Екзарх Антим I“ и педагогически специалисти посетиха училище ,,Цар Симеон I“, гр. Варна, участвайки в дейности за мобилност, сътрудничество и обмяна на опит по Национална програма,, Иновации в действие“. Бяха споделени добри практики, свързани с учене чрез преживяване и изследователски дейности. Учениците от двете училища работиха съвместно по учебен проект,, Моят древен и нов град “.

dav

Picture 1 of 2