Творчески проекти на учениците в обучението от разстояние

Уважаеми ученици и родители,
В раздел „Ученическо творчество“ можете да се запознаете с някои от реализираните проекти на учениците при проектно-базираното обучение, организирано от разстояние в електронна среда.
Екипът на училището високи цени креативността и новаторския подход при изпълнението на възложените индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.