Тържество за завършване на учебната 2020/2021 година