ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители, скъпи ученици,

15 септември е дата, която поставя началото на знанието, на творчеството, на успехите! Това е първият учебен ден! Това е светъл и тържествен ден, който искаме да отпразнуваме в спокойна и сигурна образователна среда.

Официалното откриване на учебната 2022/2023 година за учениците от начален етап (I – IV клас) ще започне в 9:00 часа в двора на училището.

Достъпът в двора на училището за ученитците и техните родители е през транспортния вход от страната на ул. “Гладстон”. След приключване на официалната част на двора, учениците ще бъдат въведени в сградата на училището от своите учители.

Екипът на училището препоръчва да направите снимки на двора на училището, защото след това в класните стаи ще бъдат проведени тържествени часове без присъствието на родители и външни лица, а учениците ще получат своите учебници и учебни комплекти.

След приключване на дейностите в 12:00 часа, учениците ще напуснат сградата на училището и от от страната на ул. “Захари Стоянов”.

Откриването на учебната 2022/2023 година за учениците от прогимназиален етап (V – VII клас) ще започне в 10:00 часа в двора на училището.

Достъп в двора на училището за учениците от V – VII клас, родители и гости e отново през транспортния вход от страната на ул. “Гладстон”. 

След приключване на официалната част на двора, учениците ще бъдат въведени в сградата на училището от своите учители. Екипът на училището препоръчва да направите снимки на двора на училището, защото след това в класните стаи ще бъдат проведени тържествени часове без присъствието на родители и външни лица и учениците ще получат своите учебници.

След приключване на дейностите в 13:00 часа, учениците напускат сградата на училището и двора от транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”.

Нека заедно съпрежиевеем емоцията, трепета и вълнението на новите предизвикателства, приятелства и срещи през учебната 2022/2023 година! Очакваме Ви!

Scroll to Top