ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Всяка година 15 септември не е просто ден от календара. Това е дата, която поставя началото на знанието, на творчеството, на успехите! Това е първият учебен ден! Това е светъл и тържествен ден, който искаме да отпразнуваме в спокойна и сигурна образователна среда.

Празничният ден в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, в нашето училище включва:

 

9.00 ч. – 11.00 ч.: официално откриване на учебната 2021/2022 г. в двора на училището за учениците, които ще бъдат в I клас.

Достъп в двора на училището за бъдещите първокласници, родители и гости при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”. След приключване на официалната част на двора, учениците ще бъдат въведени в сградата на училището от своите учители. Екипът на училището препоръчва да направите снимки на двора на училището, защото след това в класните стаи ще бъдат проведени тържествени часове без присъствието на родители и външни лица; децата и учителите ще се опознаят взаимно; учениците ще получат своите учебници и учебни комплекти и ще се ориентират в училищната среда. Посрещане на първокласниците от родителите: оградна врата от страната на ул. “Захари Стоянов“.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

I а клас – Класна стая 9, ет. 1

I б клас – Класна стая 7, ет. 1

I в клас – Класна стая 6, ет. 1

I г клас – Класна стая 5, ет. 1


8.30 ч. – 11.30 ч.: тържествени часове за учениците от II клас, III клас и IV клас. Достъп в двора на училището и вход в сградата при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: оградна врата от страната на ул. “Захари Стоянов”. Учениците ще получат учебници и учебни комплекти, и указания за предстоящите учебни дни.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

II а клас – Kласна стая 10, ет. 1

II б клас – Класна стая 1, ет. 1

II в клас – Kласна стая  8, ет. 1

III а клас – Класна стая 11, ет. 1

III б клас – Класна стая 2, ет. 1

III в клас – Класна стая 3, ет. 1

IV а клас – Класна стая 4, ет. 1

IV б клас – Класна стая 22, ет. 2

IV в клас – Класна стая 19, ет. 2


8.00 ч. – 11.00 ч.: тържествени часове за учениците от VI клас и VII клас.

Достъп в двора на училището и вход в сградата при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”. Учениците ще получат учебници и указания за предстоящите учебни дни.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

VI а клас – Класна стая 13, ет. 2

VI б клас – Класна стая 21, ет. 2

VI в клас – Класна стая 15,ет. 2

VII а клас – Класна стая 16, ет. 2

VII б клас – Класна стая 17, ет. 2

VII в клас – Класна стая 12, ет. 2


10.30 ч. – 12.30 ч.: официално посрещане за учениците от V клас.

Достъп в двора на училището за учениците от V клас, родители и гости при стриктно спазване на противоепидемичните мерки: транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”. След приключване на официалната част на двора, учениците ще бъдат въведени в сградата на училището от своите учители. Екипът на училището препоръчва да направите снимки на двора на училището, защото след това в класните стаи ще бъдат проведени тържествени часове без присъствието на родители и външни лица; децата и учителите ще се опознаят взаимно; учениците ще получат своите учебници и учебни комплекти и ще се ориентират в училищната среда. След приключване на дейностите учениците напускат сградата на училището и двора от транспортен вход от страната на ул. “Гладстон”.

Разпределение на паралелките по класни стаи:

V а клас – Класна стая 20, ет. 2

V б клас – Класна стая 18, ет. 2

V в клас – Класна стая 14, ет. 2

Екипът на училището разчита на всички родители и ученици стриктно да спазват определените времеви рамки и противоепидемичните мерки. (информация)