Списъци на учениците по паралелки в V клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание списъците на учениците по паралелки в V клас за учебната 2023/2024 година, съдържащи входящ номер на преместените (приетите) ученици и номер в класа/паралелката за учебната 2022/2023 година:

V а клас – Приложение № 1

V б клас – Приложение № 2

V в клас – Приложение № 3

Информация за последващо движение на ученици, промени и допълнения в списъка на учениците ще публикуваме своевременно на сайта на училището.

Scroll to Top