Списък с учебните помагала по предмети и класове за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

публикуваме списъка с помагалата, необходими за работата по учебните предмети от общообразователната и разширена подготовка, както и в групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2024/2025 година за класовете от ІІ до VІІ включително.

Необходимите помагала, ученически принадлежности и други образователни материали за учениците в І клас през учебната 2024/2025 година ще бъдете информирани допълнително на първата родителска среща през месец септември 2024 г.

Списък с учебни помагала за учебната 2024/2025 година за учениците от ІІ до VІІ клас вкл.

Scroll to Top