Списък с учебни предмети в избираемите учебни часове от разширената подготовка, съобразен с възможностите на училището и интересите на учениците.

Уважаеми родители, скъпи ученици, След проведено обсъждане с педагогическите специалисти на предложения за учебни предмети от разширената подготовка в избираеми учебни часове за учебната 2020/2021 година представяме на вашето внимание Списък с учебни предмети в избираемите учебни часове от разширената подготовка за всеки един от класовете, съобразен с възможностите на училището и интересите на учениците.

Списък – разширена подготовка 2020-2021