Списък на удостоените ученици с награда „Антимовец“

       По традиция в ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив по случай 24 май – Ден на славянската писменост и култура ще се връчи награда „Антимовец“, удостояваща с признание ученик или ученици, класирани на финален/заключителен етап/кръг в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта с присъдено/ни призови места през последните две учебни години; системно участващи (минимум три пъти) в международни и/или национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта през последните две години; както и ученици с прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.

     Тази година номинирани за наградата „Антимовец“ бяха Иван Асенов Христев, ученик от VI клас, и Божидар Светомиров Маринов, ученик от III клас. Номинациите се разгледаха от педагогическия съвет на училището, който взе решение за носител на наградата.