Специален гост в групата за целодвенва организация на учебния ден на учениците от І а клас

По идея на г-жа Керкелова в групата за целодневна организация на учебния ден на учениците от І а клас (паралелка обучаваща се по метода Монтесори) се проведе инициативата „специален гост“.

За учениците от І клас беше интересно да се срещнат и запознаят с по-големи ученици от училищего и тяхното творчество и проекти. В ролята си на „специални гости“ гостуваха  Божидар Ботев от ІV б клас и Александра Тодорова от ІV в клас. Александра и Божидар увлекателно споделиха с първокласниците своите постижения, преживявания, мечти, желания и таланти и показаха на малчуганите какви биха могли да бъдат и техните интереси.


Scroll to Top