Съвместни дейности с родители: „Празник на книгата”- споделено литературно четене във 2 г клас

Сред най-големите добрини, които един родител може да направи на детето си, е да му чете! Да му чете, да му разказва, да провокира фантазията му, като го увлича заедно с литературните герои в необикновени приключения, разнообразни вълнения и цветни светове!

Това се случи и в класната стая на учениците от 2 г клас на 15 декември 2022 година в часа по извънкласно четене.

Класният ръководител- г-жа А. Халибрям, учениците и техните родители реализираха съвместна дейност „Празник на книгата”- споделено литературно четене.

Родителите бяха разпределени в екипи по петима ученици и имаха важна задача: да прочетат по артистичен начин приказка или разказ, които децата харесват, прочели са или искат да чуят. След това всички ученици отговаряха на въпроси върху приказките и доказаха своите умения за работа в екип.

Часът премина различно, с много радости и любопитство към необикновения свят на книгата.

Scroll to Top