Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,
Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив.
Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва:

  • с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори): на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;
  • с родителите на учениците от I в и І г клас: на 08 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;
  • с родителите на учениците от V а, V б и V в клас: на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки;
  • с родителите на учениците от II клас, III клас, IV клас, VI клас и VII клас: на 08 септември 2021 г. от 18.00 часа в Google Classroom Час на класа за съответната паралелка, като за целта използвате профилите за достъп на вашите деца от учебната 2020/2021 година. За учениците, които за първи път постъпват в нашето училище, са създадени профили с пароли към домейна на училището, които ще ви бъдат предоставени от класните ръководители на съответните паралелки преди срещата.

Информация за разпределението на учениците по паралелки, както и кабинетите, в които ще се проведат присъствените родителски срещи ще бъде качена в сайта допълнително.

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

На родителската среща ще бъдете запознати с:
1. Извадка от Правилника за устройството и дейността на училището;
2. Училищния учебен план на съответната паралелка;
3. Избраните учебници и учебни помагала;
4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;
5. Възможности за целодневно обучение;
6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;

7. Организационни въпроси на ниво паралелка
Напомняме ви, че ще бъдете допуснати в сградата на училището само с маска!

Очакваме Ви!

Scroll to Top