Резултатите от първи етап на подаване на заявления и документи за записване в V клас за учебната 2024/2025 година

Уважаеми дами и господа,
Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I“ Ви благодари за избора и доверието Вашето дете да се обучава в V клас при нас през учебната 2024/2025година.

Представяме на Вашето внимание списък на класираните и приети ученици след първо класиране в V клас за учебната 2024/2025 година: Списък на класираните и приети ученици в V клас след първо класиране за учебната 2024/2025 година. Преместването на учениците ще се осъществи по административен начин между училището, в което се е обучавал ученика/ученичката през учебната 2023/2024 година и ОУ „Екзарх Антим І“.

Информираме Ви, че след първи етап на класиране на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година няма свободни места. При настъпили промени в броя на учениците в V клас, свободните места ще бъдат обявени своевременно на сайта на училището в раздел „Прием“ – „Свободни места“.

Приетите учениците ще бъдат разпределени в паралелки и ще бъдат определени класните ръководители след приключване на дейностите по преместване на ученици в V клас в ОУ „Екзарх Антим I“ съгласно публикувания график: до 05 септември 2024 г.

Scroll to Top