Разпределение на кабинетите за предстоящата родителска среща на 10.09.2018 г.

Родителска среща 10.09.2018 г.

Времетраене от 18:00 до 19:00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ

І етаж

Класна стая № 1 – ІІ а клас

Класна стая № 2 – ІІ в клас

Класна стая № 3 – ІІІ б клас

Класна стая № 4 – ІІ б клас

Класна стая № 5 – ІV а клас

Класна стая № 6 – ІV б клас

Класна стая № 7 – ІII а клас

Класна стая № 8  – ІV в клас

Класна стая № 9 – І а  клас

Класна стая № 10 – І б клас

Класна стая № 11 – І в клас

ІІ етаж

Кабинет № 12 – VІ б клас

Кабинет № 13 – V б клас (български език и литература и информационни технологии)

Кабинет № 14 – VІ в клас

Кабинет № 15 – VІ а клас

Кабинет № 16 – V а клас (математика и информационни технологии)

Кабинет № 17 –VІІ б клас

Кабинет № 18 –VІІ а клас

Кабинет № 19 –ІІІ в клас

Кабинет № 20 –V в клас (български език и литература и математика)