Списъци на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа,

ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в V клас през учебната 2019/2020 г.

Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават при нас!

Списък на учениците приети в V аклас

Списък на учениците приети в V б клас

Списък на учениците приети в V в клас