Проект на списъци на ученици в I клас и класни ръководители за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа,

ОУ „Екзарх Антим I“ представя на Вашето внимание проект на списъци на учениците, разпределени в паралелки, които ще се обучават в I клас през учебната 2019/2020 г., както и класните ръководители на паралелките.

Екипът на училището благодари за доверието, което е гласувано от всички родители и ученици, избрали да се обучават при нас!

Проект на Списък на учениците приети в I а клас (иновативна паралелка, обучавана по метода Монтесори) и класен ръководител

Проект на Списък на учениците приети в I б клас и класен ръководител

Проект на Списък на учениците приети в I в клас и класен ръководител