Прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

От 27 април 2020 година стартира онлайн подаването на заявления за участие в първото класиране, което ще се проведе на 03.06.2020 г.

Крайният срок за подаването на онлайн заявленията е 01.06.2020 г.

Утвърдения График на дейностите за 2020 календарна година можете да откриете ТУК.
За родителите, които нямат интернет или се затрудняват с онлайн въвеждането на данните, срокът за подаване на заявления на хартиен носител е 29.05.2020 г. Вие можете да подадете заявлението по образец ( Приложение №1 към НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив) на територията на нашето училище, когато то е Вашето първо желание. 

Подробна информация за организацията на обучение ще намерите в тази БРОШУРА.

При възникнали въпроси се свържете с:

д-р Катерина Василева, директор: k.vasileva@ekzarhantim1.com

Телефонен номер: 0886992629

Любомира Христова, заместник-директор по учебната дейност: l.hristova@ekzarhantim1.com

Телефонен номер: 0886666376