Престижно отличие за принос в развитието на образователната система

Министерството на образованието и науката отличи осем учители от страната с наградата „Константин Величков“ за принос в развитието на образователната система, като за първи път беше връчена награда от конкурса за най-добър час в музей на Нина Караиванова от ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив за час по Околен свят, проведен в Етнографския музей в града.

Екипът на училището поздравява г-жа Караиванова за получената награда и високо оценява приноса й за развитието на училищната ни общност.

https://www.mon.bg/bg/news/3773