Предстоящи обучения на учениците от І-ви клас и техните родители

Уважаеми родители на първокласници,

ОУ „Екзарх Антим І“, град Пловдив е включено със заповед на Министъра на образованието и науката в изпълнението на дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Съгласно писмо на Заместник-министъра на образованието и науката от 09.09.2022 г. непосредствено след започване на учебната 2022/2023 година „всички ученици от първи клас, както и техните родители следва да бъдат включени в обучение, което ще подпомогне осъществяването на прехода от предучилищното към училищното образование и ще ги подготви за предизвикателствата на обучението в електронна среда“.

В условията на проекта е разписано, че всеки участник може да бъде включван в обучение само веднъж.

Включването на родителите и учениците става чрез попълване на „Заявление – декларация за информирано съгласие“ както за родител, така и за ученик. Обучението е организирано в малки групи (до 7 човека): за учениците е в рамките на 4 учебни часа, а за родителите – 2 учебни часа.

Процедурата по набиране на документи и сформиране на групите ще стартира от новата седмица – 19.09.2022 г.

Екип на ОУ „Еказрх Антим І“ – Пловдив

Scroll to Top